Sunday, August 5, 2012

Iwa (character) is one of or perhaps the most important human endeavor taught within Ifa literary corpus and every Ifa stanza (or verse) has one portion dedicated to the issue of teaching the Iwa (character or behaviour) that Ifa supports. This Iwa, which Ifa teaches transcends religious doctrine, is central to every human being, and imparts communal, social and civic responsibility that the Creator (Olodumare) supports. Central to this, is the theme of righteousness and practicing good moral behaviour, not seeking for it in the community but becoming an ambassador of Iwa. Visit www.ifa.gnbo.com.ng for more information.

Káàkìri àgbáyé ni a ti mò pé olódùmarè wà, eni tí ó dá ayé àti òrùn àti ohun gbogbo ti ń be nínú won òyígíyigí oba àìrí arínú-róde Olùmòràn Òkàn, alèwílèse, alèselèwí, Oba atélè bí eni téní, Oba atésánmo bí eni téso, Oba lónìí, Oba lóla, Oba títí ayé àìnípèkun, Olówó gbogbogbo tí ń yomo rè nínú òfin, Oba Olójú lu kára bí ajere, Oba onínú fúnfún. Visit www.ifa.gnbo.com.ng 

No comments:

Post a Comment